Tescilli Bir Markanın İşlevi

Marka, ürünleri veya hizmetleri tanımlamada kullanmak üzere marka sahibine münhasıran bir hak sağlayarak koruma temin eder veya o ürünü veya hizmeti tanımlayan işaretin bir bedel karşılığında başkaları tarafından kullanılması konusunda bir hak sağlar. Koruma süresi 10 (on) yıl olup her on yılda bir isteğe bağlı olarak koruma süresini uzatmak mümkündür. Markalar 556 s.K.H.K. hükümlerine göre korunmaktadır. Geniş anlamda marka, tüm dünyadaki müteşebbis ve kişisel girişimcileri ürünlerinin tanınması ve ticari kar elde ederek ödüllendirilmesi vasıtasıyla teşvik eder. Marka koruması farklı veya daha düşük kalitedeki ürün veya hizmetler için aynı ayırt edici işareti kullanan kötü niyetli kişilerce oluşturulan haksız rekabet konusundaki çabaları da engeller.  Bu sistem ayrıca kişilerin veya müteşebbislerin ürünlerini ve hizmetlerini pazara sunmak için haksız rekabet koşullarını önler böylece ticareti kolaylaştırır.