Patentli buluş kullanılmaması veya kullanılamaması durumunda ne olur ?

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir.

Patent hakkının sona ermesinin sebepleri nelerdir ?

Patent hakkı; 1. Koruma süresinin dolması; 2. Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi; 3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Patent harcamaları devletçe desteklenmekte midir ?

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularından tescil edilenlere ait, 27.02.1998 tarihinden sonraki harcamaların % 75'i, karşılıksız desteklenmektedir.

Marka Çeşitleri Nelerdir?

Ticaret Markası Üretilen ticari bir mal üzerinde kullanılan markalara verilen addır. Hizmet Markası Belirli bir hizmetin sunulması amacıyla kullanılan markalara verilen addır. Garanti Markası Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menselerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Ortak Marka Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.