Patent harcamaları devletçe desteklenmekte midir ?

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularından tescil edilenlere ait, 27.02.1998 tarihinden sonraki harcamaların % 75'i, karşılıksız desteklenmektedir.

Bu karşılıksız destekten, Türkiye'de yerleşik T.C. uyruklu gerçek kişiler, ayrıca destek başvurusunun yapıldığı yıldan önceki son iki takvim yılında Türkiye'de yerleşik olduğunu belgeleyen yabancı uyruklu gerçek kişiler yararlanabilir.

Bu destek, çerçevesinde tüm ödemeler; desteklenen incelemesiz patent veya incelemeli patent belgesinin, TPE'den buluş sahibince alınmasından sonra yapılır. Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamındaki patent başvurularına ilişkin ödeme ise başvuru aşamasından sonra gerçekleşmektedir.