Patent hakkının sona ermesinin sebepleri nelerdir ?

Patent hakkı;

1. Koruma süresinin dolması;

2. Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;

3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.