Tescilin tanımı, amacı ve yararları

Tescilin Amacı; Buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır.

Tescil şartları

Faydalı Modellerinin korunması işlemi TPE tarafından 551 Sayılı KHK'nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.              

Tescilde öncelik hakkı

Tescil hakkı; Buluşu yapana veya haleflerine aittir. Faydalı Model Tescili almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar Faydalı Model Tescili isteme ve korunma hakkının sahibidir. Tescilde öncelik hakkı; Aynı konuda buluş yapanlardan hangisi önce başvuru yapmışsa o başvuru ve faydalı model tescili korunmaktadır. 

Tescil başvurusunun yapılması

Başvurunun yapılması; TPE, Faydalı Modellerin tescil başvuruları için gerekli ( dilekçe, vekâletname, tarifname, istemler, ücret vb. ) evrakların var olup olmadığını şekli şartlara uygunluk yönünden inceler. Herhangi bir eksiklik yok ise başvurunun kabul edildiğini başvurana bildirilir.