Tescil başvurusunun yapılması

Başvurunun yapılması; TPE, Faydalı Modellerin tescil başvuruları için gerekli ( dilekçe, vekâletname, tarifname, istemler, ücret vb. ) evrakların var olup olmadığını şekli şartlara uygunluk yönünden inceler. Herhangi bir eksiklik yok ise başvurunun kabul edildiğini başvurana bildirilir.