Tescilin tanımı, amacı ve yararları

Tescilin Amacı; Buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır. Tescilin Yararları; Bu sayede buluş sahibi yeni buluşlar için teşvik edilmekte, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik ve sosyal ilerlemenin gelişmesi sağlanmakta ve patent koruma süresi biten buluşlar transfer edilerek gelişmekte olan ülkelerin kullanımına sokulabilmektedir. Tescilin Tanımı; Küçük patent veya buluş da denilen Faydalı Model basit formüllere ve ilkelere dayanan, bazı gereksinmelere cevap veren teknik çözümlerdir.