Patentte öncelik hakkı

Patent hakkı Buluşu yapana veya haleflerine aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi aksi mahkemece kanıtlanıncaya kadar patent isteme ve korunma hakkının sahibidir. Patentte öncelik hakkı;Aynı konuda buluş yapanlardan hangisi önce başvuru yapmışsa o patent başvurusu ve patent korunmaktadır.