Patent başvurusunun yapılması

Başvurunun yapılması; TPE, patent başvuruları için gerekli ( dilekçe, vekâletname, tarifname, istemler, resimler, ücret vb. ) evrakların var olup olmadığını şekli şartlara uygunluk yönünden inceler. Herhangi bir eksiklik yok ise başvurunun kabul edildiğini başvurana ve tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması için talepte bulunması gerektiğini bildirilir.