Patentin verilmesi

İncelemesiz Patentin verilmesi; Başvuru sahibinin incelemesiz patent sistemini tercih etmesi, üçüncü kişilerin görüşlerini ve başvuru sahibinin bu görüşlerle cevabını yeterli bulması durumunda patentin tesciline karar vererek kararını patent siciline kaydeder ve resmi patent gazetesinde ilan ederek tescil belgesini başvuru sahibine gönderir. İncelemeli Patentin verilmesi; Başvuru sahibinin incelemeli patent sistemini tercih etmesi durumunda buluşla ilgili detaylı inceleme raporu TPE veya Enstitü tarafından belirlenmiş uluslar arası tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir. Detaylı inceleme raporunu, üçüncü kişilerin görüşlerini ve başvuru sahibinin bu görüşlerle cevabını yeterli bulması durumunda patentin tesciline karar vererek kararını patent siciline kaydeder ve resmi patent gazetesinde ilan ederek patent belgesini başvuru sahibine gönderir.