Patent Başvurusu Yapmadan Önce Neler Yapılabilir ?

Patent  başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin, buluş konusu teknik ile  ilgili Türk Patent Enstitüsüne başvurarak patent araştırması yapması  önerilir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine  kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve  farklılıkları görme olanağını sağlar.

Aynı işlevi yapan farklı ürünlere patent alınabilir mi ?

Bu korumanın sınırlarını buluş konusu ile aynı olan bütün ürünleri kapsar şekilde düşünmemek gerekir. Bir başka araştırmacının bir başka çözüm yolu ile aynı sonuca ulaşması mümkündür.

Bir Ülkede Alınan Patentin Tüm Dünyada Geçerli Olduğu Düşüncesi Doğru mudur ?

Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun patent ile korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur.

Patent haklarına ilişkin ihlaller ve tecavüzler konusunda hangi suçlar tanımlanmakta ve hangi cezalar öngörülmektedir ?

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 73/A maddesinde, patent hakları konusundaki ihlal ve tecavüz hallerine ilişkin suçlar üç ayrı grupta toplanmış ve herbiri için ayrı cezai hükümler getirilmiştir.