Patent Başvurusu Yapmadan Önce Neler Yapılabilir ?

Patent  başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin, buluş konusu teknik ile  ilgili Türk Patent Enstitüsüne başvurarak patent araştırması yapması  önerilir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine  kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve  farklılıkları görme olanağını sağlar. Başvuru sahibi buluşunun yeni  olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut  teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme  olasılığı azaltılmış olur.