Marka Tescili ve Koruması

Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretin tescil edilmesi halinde izinsiz olarak üçüncü kişilerin aynını veya benzerinin kullanılmasını önlemektir. Başka bir deyişle tescilli marka üzerinde tekel oluşturarak korumaktır.

Bir Ülkede Tescil Edilen Marka Tüm Dünyada Geçerli midir?

Bir ülkede tescil edilen markanın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi kamuoyunda yaygın da olsa veya olumlu bir yaklaşım gibi de görönse doğru değildir. Her ülkenin sınai ve fikri haklarla ilgili ulusal yasaları vardır.

® işareti nedir? Ne zaman kullanılabilir?

® işareti yanında kullanıldığı markanın tescilli olduğunu belirtir uluslararası bir işarettir. Markanın tescili tamamlandıktan sonra kullanılması doğrudur. Tescilsiz bir markanın yanında kullanılması, tüketiciyi yanıltması nedeni ile etik olarak doğru değildir. Haksiz rekabet yaratır

Marka tescili mi yoksa patent mi? Aynı şey mi, farklı mı?

Kesinlik aynı değiller; marka tescili tüketiciyi yönlendirmek üzere ticari mal veya hizmetlerde kullanılan işaretin belgesi, patent ise yeni olan bir buluşlara verilen belgedir. Markalar, marka tescili ile; buluşlar ise patentle korunurlar.