Faydalı Model hakkının sona ermesinin sebepleri nelerdir ?

Faydalı model hakkı; 1. Koruma süresinin dolması; 2. Faydalı model sahibinin patent hakkından vazgeçmesi; 3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.