Araştırma ve inceleme süreci

Araştırma raporunun istenmesi; Başvuru sahibi tarafından başvuru veya rüçhan hakkı talep ettiği tarihten itibaren 15 ( on beş ) ay içerisinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili olarak TPE’den araştırma raporu istenmesi gerekmektedir. Araştırma raporu düzenlenmesi; Araştırma raporu TPE veya Enstitü tarafından belirlenmiş uluslar arası tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir. Araştırma raporunun incelenmesi; Başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 18 ( on sekiz ) aylık sürenin dolmasını takiben başvuru ve konu ile ilgili araştırma raporu, patent bülteninde yayınlanarak 6 ( altı ) ay süresince toplumun incelenmesine açılır.