Marka Seçimi ve Kullanımı

Marka ve Patent Vekillerimizin  marka ile ilgili tavsiyeleri  şunlardır: Marka akılda kalıcı, dikkat çekici ve mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Marka üzerinde kullanılan renk ve şekiller, insanlar üzerinde etki bırakacak nitelikte olmalıdır. Marka hedef kitle tarafından anlaşılabilir olmalıdır. Markanın, üretilen mal veya hizmetin adı haline gelmesini (jenerik olması) önlemek için markanın kendisi ile birlikte ürün ya da hizmet de belirtilmelidir. Marka yaratılırken şirket ismi değil, ürünün markasının kendisi ön planda olmalıdır. Marka tek bir ürün ya da tek bir faaliyet alanı için kullanılmalıdır.  Zihnin şekillerden daha çok kelimelerle etki altına alınabileceği ve kısa kelimelerin verilecek mesajı daha etkin iletebileceği dile getirilmektedir. Þekillerin ise destek unsur olabileceği ifade edilmektedir. Uzmanlara göre, dünyada taklit marka satışının yıllık cirosu 100 milyar doları bulmaktadır. Bir ülke pazarına markalı ürünle girilmek isteniyorsa, bir profesyonel kuruluşun desteği ile benzer ürün markaları olup-olmadığı araştırılmalıdır. Zira, sonradan muhtelif davalarla karşı karşıya kalınması ihtimali bulunmakta ve daha külfetli olmaktadır. Ayrıca, kendi markanızın taklit edilmemesi için marka takibi işini yürüten profesyonel firmalarla anlaşmak da yerinde olacaktır. AB için 1996 yılından itibaren tüm AB üyesi ülkelerde geçerli olacak marka başvurusunda bulunulması imkanı önemli maliyet avantajları yaratmıştır. Uzmanlarca doğru marka seçimi ve kullanımında dikkat edilecek diğer hususlar şöyle sıralanmaktadır: Marka oluştururken sıfat veya jenerik isimden yararlanılmalıdır. Örneğin; Polaroid Camera (Fotoğraf makinası) Pampers Diapers (Çocuk bezi) Holiday Inn Motels (Motel) Her ürünün üstüne “X” markası “Y” firmasının tescilli markasıdır ibaresi konulmalıdır. Markanın, ürün üzerindeki diğer yazılı açıklamalardan ayırt edilmesi için, markanın tümü büyük harfle, italik veya farklı renkte hazırlanmalıdır. Markalara çoğul ve tekil eki dikkatli şekilde konulmalı ve uygulanmalıdır. Örneğin; - Two “Sankas” decaffeinated coffees yerine Two “Sanka” decaffeinated coffes denilmelidir. - “Baggie” plastic bags yerine “Baggies” plastic bag denilmelidir. - Markalara iyelik eki konulmamalıdır. Orjinalinde olması hali istisnadır. İstisnai Örnekler : Levi’s ve Kinko’s ‘dur. Fiil halinde marka kullanılmamalıdır. Jenerik hale gelmesi kolaylaşmaktadır. Örnek : Rollerblading ve Windsurfer gibi markalar.    İyi bir marka ile ilgili temel özellikler ise şunlardır: Kolay akılda kalır olması, Telaffuzu kolay olması, Olumlu mesaj vermesi, Ürünle ilgili yönlendirici veya fikir verici olmasıdır.    Bu özelliklere sahip bazı örnek markalar aşağıda yer almaktadır. Irish Spring (Deodorant) Orange Crush (Soda) Quick Snap (Fotoğraf makinası) Moist and Easy (Bakım ürünü)    Ürünün alıcısına mesaj verici nitelikte olanlar; Lone Star (Teksaslılar için bira) Rebell Yell (ABD’nin güneyinde satılan burbon) Eve ve Virginia (Belirli tipteki kadınlara hitap eden sigara)