Tasarım Belgelendirme — Endüstriyel Tasarım — Uluslararası Tasarım

Tasarım Tescil

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Bir tasarımın belgelendirilebilmesi için “yeni” ve “ayırt edici” nitelikte olması gerekmektedir.

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir.

 Sunduğumuz Hizmetler

  • Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar da dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası tasarım başvuru ve takip işlemleri,
  • Resmi Tasarım Bülten’lerinin takibi ve müvekkil tasarımına benzer başvuruların tespiti,
  • Müvekkil firmaların tasarımlarına benzer başvurulara yasal süreç içerisinde itiraz işlemleri,
  • Tescil sonrası lisans ve devir işlemleri, adres, unvan ve nevi değişikliği
  • Tasarım yenileme işlemleri.

endüstriyel tasarım, tasarım tescil, tasarım tescil başvurusu, tasarım tescil maliyeti, tasarım tescil fiyatı