Ürünlerinizi koruma altına alın

Patent & Faydalı Model

Kanuna göre;  teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilmektedir. Bir buluşun patent niteliğinde olabilmesi için;  yeni, sanayiye uygulanabilir olması ve buluş basamağı (tekniğin bilinen durumunun aşılması) içermesi gerekmektedir. Bir buluşun faydalı model niteliğinde olabilmesi için ise, yeni ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.

Patent, buluş sahiplerine 20 yıl kullanım hakkı sağlarken, Faydalı Model de bu süre 10 yıldır. Vizyoner Patent olarak, alanında uzman kadromuz, sektörde kazandığımız deneyim, bilgi ve birikim ile ulusal ve uluslararası alanda buluşlarınıza yasal koruma sağlıyor, belgelendirme işlemlerinizi yapıyoruz. 

Hizmetler

  • Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar da dahil olmak üzere, buluşlarınızın ulusal ve uluslararası alanda Patent ve Faydalı Model başvuru ve takip işlemleri,
  • İzleme, itiraz, karşı görüş gibi yasal işlemler,
  • Yıllık harç ücretleri takibi işlemleri,
  • Patentlere verilen Tübitak patent destekleri işlemleri,
  • Belgelendirme sonrası lisans ve devir işlemleri, adres, unvan ve nevi değişikliği işlemleri.

Konya patent başvurusu, patent alma, faydalı model, konya patent ofisi, patent tescil firması,patent vekili