Marka hakkının Sona Ermesi

İki nedenle marka hakkı sona erer: Markanın süresi içinde yenilenmemesi, Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.