Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

www.dufed.org