Sistem tercihi

Sistem tercihi; Araştırma raporunu inceleyen başvuru sahibi sistem tercihini 3 (üç) ay içinde TPE’ne bildirir.