Patentin şartları

Patent korunması işlemi TPE tarafından 551 Sayılı KHK'nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bir buluşun patent ile korunabilmesi için; Yeni olması, Tekniğin bilinen durumunun aşılması, Sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.

Yenilik: Dünyanın herhangi bir ülkesinde olmayan bir tekniğin bulunmasıdır. Yani tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan her buluş yenidir. Patent başvurusundan 1 ( bir ) yıl öncesine kadar olan süre içerisinde hak sahipleri tarafından yapılmış olan açıklamalar ve kamuya sunmalar buluşun yeniliğini ortadan kaldırmamaktadır.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Tekniğin bilinen durumu; Patent başvurusu yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya başka bir yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Tekniğin bilinen durumunun aşılması ise “konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı bir niteliktir”.

Sanayiye uygulanabilir olması; Tarım dâhil tüm sanayi kollarında teknik bir sorunun çözümü için uygulanabilmesidir.