Patent haklarına tecavüz ve ihlal halinde açılabilecek davalar

PATENT HAKLARINA KARŞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK YAPTIRIMLAR: Patent hakkı mutlak hak olup bu haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir.   Tecavüz ve İhlal Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları: 1.         Tecavüzün önlenmesi davası 2.         Tecavüzün durdurulması davası 3.         Tecavüzün giderilmesi davası 4.         Tecavüzün tespiti davası 5.         Tazminat davaları ·         Maddi tazminat davası ·         Manevi tazminat davası ·         İtibari tazminat davası 6.         El koyma 7.         Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması 8.         Þekil değiştirme veya imha 9.         Mahkeme kararının ilgililere tebliği 10.     Kararın kamuya ilan yolu ile duyurulması ve hükmün ilanı 11.     İhtiyati tedbir