Blog

Burada ilgili makaleleri bulabilirsiniz.

Patent Genel Bilgilendirme

Patentin Amacı; Araştırma geliştirme sonuçlarının açıklanarak, teknik bilginin yaygınlaştırılmasının...

Devamını Oku

Patentin tanımı, amacı ve yararları

Patentin Amacı; Buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma...

Devamını Oku

Patentin şartları

Patent korunması işlemi TPE tarafından 551 Sayılı KHK'nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktad...

Devamını Oku

Patentte öncelik hakkı

Patent hakkı Buluşu yapana veya haleflerine aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi aksi mahkeme...

Devamını Oku

Patent başvurusunun yapılması

Başvurunun yapılması; TPE, patent başvuruları için gerekli ( dilekçe, vekâletname, tarif...

Devamını Oku

Korumanın başlaması

Korumanın başlaması; Dilekçenin TPE tarafından alındığı tarih, saat ve dakika itibarı ile başvuru ...

Devamını Oku