Endüstriyel Tasarım » Üzerinde sınai mülkiyet hakları bulunan bir üründe küçük değişiklikler yapılırsa Endüstriyel Tasarım tescili olabilir mi?
« Geri / Back

Bir tasarımın tescil edilebilmesi için yenilik kriterini taşıması ve ayırt edici nitelikte olması gerekir. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa yenilik ve ayırt edicilik kriterleri açısından değerlendirilerek tescil talebi geri çevrilebilir.

« Geri / Back