Faydalı Model » Tescilin sahibine sağladığı haklar
« Geri / Back

  • Faydalı Model hakkı sahibi, ürünlerin ithal veya yerli olup olmadığına bakılmaksızın patent hakkından yani koruma ve tekel hakkından yararlanır. 
  • Faydalı Model tescili veya başvurusu devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans verilebilir veya rehin edilebilir.
  • Faydalı modelin kullanımı başka bir faydalı modele bağlı olması durumunda zorunlu lisans alınabilir.
  • Faydalı Model sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanları önleme yetkisi vardır.
  • - Tescil konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını,
  • - Tescilin koruduğu ve tekel hakkı verdiği haklara tecavüz halinde hukuk ve ceza davaları açma hakkı vardır.
« Geri / Back