Endüstriyel Tasarım » Tescil şartları
« Geri / Back

Endüstriyel tasarımların korunması işlemi Türk Patent Enstitüsü tarafından 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.              

Bir endüstriyel tasarımın tescil ile korunabilmesi için;

  1. Yeni ve ayırt edici olması,
  2. Sanayiye uygulanabilir,

olması gerekmektedir.

Tasarımda yenilik; Bir endüstriyel tasarımın aynısı, başvuru ve rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması durumudur.

Ayırt edici nitelik; Tasarımın, bilinen diğer tasarımlardan ayrılabilir görünüm özelliklerinin olmasıdır.

Yeniliğin etkilenmemesi; Koruma talep edilen bir endüstriyel tasarımın, başvuru tarihinden önceki on iki ay içerisinde tasarımcısı tarafından yapılmış açıklamalar ve kamuya sunmalar yenilik ve ayırt edici niteliği etkilememektedir.

Sanayiye uygulanabilir olması; Endüstriyel yolla veya elle birden fazla sayıda üretilebilmesidir.

« Geri / Back