Faydalı Model » Tescil haklarına tecavüz ve ihlal halinde açılabilecek davalar
« Geri / Back

FAYDALI MODEL HAKLARINA KARŞI YAPILAN TECAVÜZ VE İHLAL HALLERİNDE MAHKEMECE VERİLECEK YAPTIRIMLAR:

Patent hakkı mutlak hak olup bu haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir.

Tecavüz ve İhlal Halinde Açılabilecek Hukuk Davaları:

 • 1.         Tecavüzün önlenmesi davası
 • 2.         Tecavüzün durdurulması davası
 • 3.         Tecavüzün giderilmesi davası
 • 4.         Tecavüzün tespiti davası
 • 5.         Tazminat davaları
  • ·         Maddi tazminat davası
  • ·         Manevi tazminat davası
  • ·         İtibari tazminat davası
 • 6.         El koyma
 • 7.         Ürünler ve araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
 • 8.         Şekil değiştirme veya imha
 • 9.         Mahkeme kararının ilgililere tebliği
 • 10.     Kararın kamuya ilan yolu ile duyurulması ve hükmün ilanı
 • 11.     İhtiyati tedbir
« Geri / Back