CE Belgesi » Tekstil ve Konfeksiyon Mamüllerinin CE İşareti Taşıması Gerekiyor mu?
« Geri / Back

Tekstil ve konfeksiyon mamüllerine ilişkin AB direktifleri “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamında olmadığı için, CE işaretlemesi gerekmemektedir. Ancak genel anlamda makinalar “ Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamında yeraldığından, tekstil ve konfeksiyon sektörünün üretimde kullandığı pek çok makina ve ekipmanın CE işareti taşıması zorunludur.

Halihazırda tekstil ve konfeksiyon makinaları ağırlıklı olarak yurtdışından ithal edilmekte olup, 2003 yılında 2,3 milyar dolar değerinde ithalat yapılmıştır.

Türkiye’de 05.06.2002 tarih ve 24776 sayılı Resmi Gazete’de “Makina Emniyeti Yönetmeliği” yayınlanmış ve yetkili kuruluş olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tayin edilmiştir. Ayrıca “CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin 2004/9 No’lu Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” de 14.02.2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsama giren makinalar arasında dikiş makinaları, dokuma, örme, trikotaj, gipe iplik, dantel, işleme elyaf hazırlama, yıkama, temizleme, boyama, apreleme, finisaj, katlama, kesme makinaları gibi üretimde kullanılan temel makinalar yeralmaktadır. Tebliğin 4. maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına yetkili kuruluş olarak tayin edilen Türk Standardları Enstitüsü uygunluk değerlendirmesi yaparak uygunluk yazısı vermektedir. Ürünlere iliştirilen CE işaretinin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak iliştirilip iliştirilmediğine göre yapılacak değerlendirmenin olumlu olması halinde, TSE tarafından ithalatçıya veya temsilcisine verilen uygunluk yazısı gümrük idarelerine ibraz edilerek makina ithalatı gerçekleştirilebilmektedir.

Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş olan makinalar için bu uygunluk yazısı aranmadan doğrudan ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına izin verilmektedir.

« Geri / Back