ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi » Tedarikçilerle Karşılıklı Yararlı İlişkiler
« Geri / Back

En genel anlamıyla ve en basit şekilde düşünüldüğünde bir işletmenin amacı, ürettiği bir ürün veya hizmeti tüketicisine ulaştırıp hizmet verdiği alanda gelir sağlamaktır. Bu alanda artan rakipler ve rekabet koşulları altında, ayakta kalma amacıyla rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için işletmelerin ellerindeki kaynakları yüksek verimlilikle, yüksek kalitede ve düşük maliyetle sağlamaları gerekmektedir. İşletmeler rekabet şartlarında değişen müşteri taleplerine uygun, esnek bir üretimi gerçekleştirebilmek ve tedarikçilerden nihai müşteriye kadar uzanan zincirdeki aksaklıkları gidermek zorundadır.

Toplam Kalitenin temel ilkelerinden biri, ürün veya hizmet kalitesinin yükselmesi için girdi kalitesinin sağlanmasıdır. Bu kavram, işletme ve girdi üreticileri arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır. Kaizen ya da sürekli iyileşmenin önemli konularından biri tedarikçi firmalarla ilişkilerin geliştirilmesidir.

Tedarikçilerle kurulan sağlıklı bir ilişki de kalite performansını doğrudan etkilemektedir. Az sayıda ve uzun dönemli tedarikçilerle çalışmak bu etkinin temelinde yer almaktadır. Maliyetten daha çok kaliteyi dikkate alan tedarikçilerin seçilmesi, yüksek kaliteli ürünlerin gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Özellikle anahtar tedarikçi yani hammadde ve malzemenin büyük bölümünün alındığı tedarikçi ile olan ilişkiler büyük önem arz etmektedir.  Anahtar tedarikçi ile kurulacak sağlıklı ilişkiler istediğimiz malların düşük maliyetle ve istediğimiz zamanda firmamıza ulaşmasını sağlayacaktır. 

Tedarikçi firmalarla karşılıklı fayda anlayışı ile ve ekip bilinciyle çalışılırsa mesela sistemsel yönde yardımlaşılırsa, karşılıklı bilgi alışverişi olursa müşteri memnuniyeti daha kolay gerçekleştirilebilir. Bunun yanında tedarikçilerle uzun dönemli kurulacak sağlıklı ilişkilerin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

Toplu satın alma planlaması sonucunda  tedarikçilerin fiyat avantajından en üst düzeyde yararlanmayı sağlar.

Tedarik sürecindeki aksamaların zamanında saptanmasını sağlayarak karar alma süreçlerini geliştirir.

Kumaş, aksesuar gibi üretim girdilerinin tedarik performansını artırarak üretim hızını ve üretim süreçlerindeki verimlilik düzeyini artırır.

İşletmelerin değişen pazar koşullarına  daha çabuk uyum göstermelerini sağlar.

Tedarikçi firmaların performanslarının ve tedarik sürelerinin yakından izlenmesini sağlayarak performans değerlendirmesi yapmayı sağlar.

Stok yönetimi, nakliye ve ambalaj maliyetlerinde azalma sağlar.

Kârda ürün uygunluğu ve özel üretim sayesinde artış olur.

Üretim süresi azalır.

Bu ilkeler kapsamında, Kalite Yönetim Sistemi belirli bir organizasyonun faaliyetlerini yönetebilme kapasitesinden başlayarak ilgili süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sistematik ve organik bir biçimde tanımlamayı ve kontrol etmeyi amaçlar.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; tüm kuruluşlara tipine büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilen etkin bir yönetim sistemidir.

Kuruluş ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmakla, çalışma ilkeleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik olarak kurumsallaşma yolunda ilk adımı atmış olur.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki şartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yöneldiğini gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirleyen uluslararası geçerliliğe sahip önemli bir argüman özelliği taşımaktadır.

« Geri / Back