ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi » Sürekli İyileştirme
« Geri / Back

Sürekli iyileştirme (Kaizen), iyi yönetimi yönlendiren temel bir kavramdır. Yıllar içinde geliştirilmiş ve kullanılmış yönetim felsefelerini, teorilerini ve araçlarını bir araya getirmiş tek bir kavram altında toplamıştır. Nerede ve ne zaman bir iyileştirme olsa, bu sonuçta kalitede ve verimlilikte bir iyileşmeye yol açacaktır. Kalite, iyileştirilebilen herşeydir. Günümüzde rekabet gücü yüksek işletmeler incelendiğinde bunların başarılarının altında Toplam Kalite olgusunun yer aldıgı görülmektedir. Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsuru olarak ta Kaizen (sürekli iyileştirme) kavramının benimsenmesi ve işletme bünyesine adaptasyonu önem kazanmaktadır.

Belli bir zaman zarfında çok sayıda küçük adımlarla hızlı bir gelişme trendini hedefleyen Sürekli iyileştirme Felsefesi "Damlaya damlaya göl olur" atasözü ile ifade edilebilir. Yani gelişmeler ve iyileştirmeler ufak ama sürekli olmalıdır. Sürekli iyileştirme kavramı süreçlere yöneliktir. Sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa o sonucu sağlayan süreçleri (prosesleri) iyilestirmek gerekir. Sürekli iyileştirmenin temelinde; proseste özellikle işçiler tarafından gerçekleştirilen sürekli, küçük iyileştirmeler yatar. Sürekli iyileştirme prosese öncelik verir, kişilerin prosese yönelik çabalarını destekleyen bir yönetim sistemidir. Hiç bir işlem, hiç bir akış küçük bir iyileştirme yapılamayacak kadar mükemmel degildir.

Sürekli iyileştirmenin en önemli özelliklerinden biri de işletmenin en tepesinde bulunan kişiden en alt kademesinde bulunan personele kadar herkesin katılımını gerektirmesidir. İyileştirme olanaklarının araştırılması herkesin, özellikle de o işte çalışanların görevidir.  Her çalışan yaptığı iş ile ilgili haftalık küçük bir iyileştirme yapsa bile yıllık bazda tüm firma çalışanlarının firmaya yaptığı katkılar önemli boyutlara ulaşacaktır.

Firmaya en çok faydayı getirecek iyileştirmeyi ise ancak üst yönetim yani sistemden sorumlu olanlar yapar. Örneğin bir satın almadaki değişiklik veya iş akışındaki yeni bir düzenleme firmada önemli maliyet düşüşlerine sebep olabilir.

Sürekli iyileştirme T.K.K. Sisteminin itici gücü, motorudur. Toplam kalite etkinliklerinden istenen yararın sağlanmasının gerçek şartlarından biri Sürekli iyileştirme düşüncesinin anlaşılması ve benimsenmesidir.  Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsuru olarak sürekli iyileştirme (Kaizen) kavramının benimsenmesi ve işletme bünyesine adaptasyonu önem kazanmaktadır. Bunun için:

 

1.   Problemi kabul edin.

2. Çok para gerektirmeyen projeleri seçin.

3. Önce "bizim" problemlerimize bakın,  "onlarinkine" degil

4. Tek ölçü ekonomik çıkar olmamalıdır.

5. Önceliği saptayın. Projeyi kalite, maliyet, dağıtım vs. ilkelerine dayalı olarak yürütün.

6. Planla, uygula, kontrol et, önlem al (PUKÖ) çevrimini izleyin

7. Doğru çözüm araçlarını kullanın.

 

Fakat sürekli iyileştirmeyi geçici olarak engelleyen bazı durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin işletmeye yeni bir makine veya personel alınması durumlarında veya iş akış şemalarının değiştirilmesi durumlarında karşılaşılabilir. Ancak işletmenin durumuna ve performansına göre bunların üstesinden gelinebilir.

« Geri / Back