Patent » Patentin sahibine sağladığı haklar
« Geri / Back

  1. Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli olup olmadığına bakılmaksızın patent hakkından yani koruma ve tekel hakkından yararlanır. Bu süreler;

·         İncelemesiz Patent 7 ( yedi ) yıl süre ile korunur.

·         İncelemeli Patent 20 ( yirmi ) yıl süre ile korunur.

  1. Patent veya patent başvurusu devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans verilebilir veya rehin edilebilir.
  2. Patentin kullanımı başka bir patente bağlı olması durumunda zorunlu lisans alınabilir.
  3. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanları önleme yetkisi vardır.

·         Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını,

·         Patent konusu olan bir usulün kullanılmasını,

·        Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesini,

·       Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını.

·         Patentin koruduğu ve tekel hakkı verdiği haklara tecavüz halinde hukuk ve ceza davaları açma hakkı vardır.

« Geri / Back