Patent » Patent hakkının sona ermesinin sebepleri nelerdir ?
« Geri / Back

Patent hakkı;

1. Koruma süresinin dolması;

2. Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;

3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;

sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

« Geri / Back