OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi » OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları
« Geri / Back

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sağladığı yararlar şunlardır:

  • Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını  sağlamak.
  • Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak.
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi.
  • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması.
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve standardlara uyum sağlamak.
  • İş performansını artırmak;
  • Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.
  • Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.
  • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabılmesi
« Geri / Back