OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi » OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulama Adımları
« Geri / Back

 • İSG Risk Değerlendirme Eğitimi Düzenlenmesi,
 • Proje lideri ve ekibi ile birlikte İSG sistem yapısının oluşturulması,
 • İSG politikasının belirlenmesi,
 • İSG yasal gerekliliklerinin tespiti,
 • Risk Değerlendirmelerinin ve tehlikeli iş analizlerinin yapılarak risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve
    uygulama planının oluşturulması,
 • İSG hedeflerinin ve yönetim programının oluşturulması,
 • İSG görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • İSG kontrol prosedürlerinin oluşturulması,
 • Acil durum prosedür ve planlarının oluşturulması,
 • Performans ölçüm ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi,
 • İSG kaza, olay ve uygunsuzluk raporlama sistematiğinin belirlenmesi,
 • İSG Dokümantasyonun hazırlanması ve uygulamaya dönük geliştirilmesi,
 • İç Denetimleri yerine getirecek denetçi ekibinin oluşturulması,
 • İç Denetçi Eğitiminin verilmesi,
 • İç denetimlerin yerine getirilmesi, raporlanması ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesi belgelendirme öncesi
    İç  denetim yapılması şeklindedir.
 • Gözden Geçirme Toplantısının yapılması ile tam bir yönetim çevriminin gerçekleştirilmesi.
« Geri / Back