OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi esnasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

TS 18001 (OHSAS) standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

  • 1.KAPSAM
  • 2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR
  • 3.TERİMLER VE TARİFLER
  • 4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI
  • 4.1 GENEL ŞARTLAR
  • 4.2 ISG POLİTİKASI
  • 4.3 PLANLAMA
  • 4.4.UYGULAMA VE ÇALIŞTIRMA
  • 4.5. KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET
  • 4.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ