AB Hibe Destekleri » Müzakerelerin başlaması bu süreci olumlu etkiler mi?
« Geri / Back

Müzakerelerin açılmasıyla birlikte 2006 sonrasında Türkiye’ye mali yardım miktarının büyük ölçüde artmasını bekliyoruz. AB tarafının yaklaşımı da bu yönde. Ayrıca, 2006 ve sonrasında ISPA ve SAPARD türü ; ulaştırma, çevre ve tarım alanında yatırım boyutu yüksek projelerin de AB fonlarından desteklenmesi mümkün olabilecek.

« Geri / Back