Mevlana Kalkınma Ajansı Hibe Programı (2010-10-23)
« Geri / Back

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, belirtilen Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde, TR52 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nı hazırlamıştır. Planda TR52 Bölgesi’nin vizyonu, “Kaynaklarını etkin ve çevreye duyarlı kullanan, sosyo-kültürel yapısı güçlü, rekabetçilik temelinde sürekli gelişen lider bir bölge olmak” şeklinde tanımlanmış ve bu doğrultuda aşağıda belirtilen beş tematik eksen belirlenmiştir: 

  • Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması
  • Bölgenin cazibesinin artırılması,
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması,
  • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması
  • Sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi.

 

 

Yukarıda bahsedilen tematik eksenlere yönelik olarak MEVKA tarafından 2010 yılı kapsamında İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı başlıklarında iki ayrı destek programı öngörülmüştür. MEVKA’nın 2010 yılı için belirlediği bütçe kapsamında karşılıksız mali destek olarak dağıtılacak toplam tutar 20.000.000TL’dir. Bu tutarın mali destek programları arasındaki tahsisi aşağıdaki gibidir: 

1. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı: 15.000.000TL 
2. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı : 5.000.000TL 


Bu teklif çağrısı kapsamında, 2010 yılı bütçesine göre, kullandırılacak destek miktarı 5.000.000 TL’dir. Bu rakam kesin olmayıp, program kapsamında kabul edilecek projelerin sayısına ve/veya kalitesine göre değişebilecektir. 

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir.

Desteklerin Tutarı 

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: 

Asgari tutar: 20.000TL 
Azami tutar: 200.000TL 


Ayrıca hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %80’sinden fazla olamaz. Bu oranlara göre bir projenin toplam uygun maliyeti en az 25.000TL, en fazla 1.000.000TL olabilir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.

 

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

« Geri / Back