Mevlana Kalkınma Ajansı ( Mevka) İktisadi İşletmelerde Rekabetçliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı (2011-09-21)
« Geri / Back

2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI


T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, 2011 yılında yürütecek olduğu İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

1) İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI:
Programının genel amacı, Konya-Karaman Bölgesindeki iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır. 

DESTEKLENECEK  ÖRNEK PROJE TÜRLERİ

 • Prototip aşamasına kadar gelmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler
 • İşletmelerde ürün geliştirme/çeşitlendirme altyapısının kurulması,
 • Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler,
 • Müşterek Ar-Ge merkezlerinin kurulmasına yönelik projeler,
 • Ar-Ge, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojileri ile ilgili yatırım projeleri,
 • Patent, marka, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. sınaî mülkiyet haklarının kazanımını hedefleyen projeler,
 • İşletmelerin ürün geliştirme ve çeşitlendirme faaliyetlerine yönelik projeler,
 • İmalatta kullanılan makinelerin üretimine yönelik yenilikçi projeler,
 • Yeni ve katma değerli ürün üretilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve bilişim teknolojilerinin kullanılmasına yönelik projeler,
 • Üretim süreçlerinde verimliliği artırmak maksadıyla mevcut otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • İhracata yönelik marka oluşturulması,
 • Uluslararası patent haklarının edinilmesine yönelik projeler,
 • İhracat yapan işletmeler arasında rekabet öncesi işbirliklerinin artırılmasına yönelik projeler,
 • Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların ortaklaşa olarak dış ticaret amaçlı yapacakları e-ticaret platformlarına yönelik projeler,
 • Yeni pazar alanlarının bulunmasına yönelik faaliyetler,
 • İşletmelerin pazarlama yeteneklerinin ve ihracatlarının artırılması,
 • Ulusal/uluslararası ortaklıklar ve iş birliktelikleri yoluyla ihracatı artırmaya yönelik projeler,

 

 • Bu Programlar kapsamında toplam 11.5 Trilyon tutarında destek hibe şeklinde dağıtılacaktır.
 • Proje destekleme oranı maksimum %50’dir.
 • Maksimum hibe tutarı 400 Bin TL’dir.

 


Mevlana Kalkınma Ajansı ( Mevka) İktisadi İşletmelerde Rekabetçliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı proje Son başvuru tarihi 4 Kasım 2011'dir.


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

 

« Geri / Back