Marka Tescil Hizmetleri » Marka İle İlgili Diğer İşlemler ve Gerekli Belgeler
« Geri / Back

A)

Yenileme
a- Vekil var ise vekaletname
b- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

 B)

Devir
a- Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
b- Devir alana ait iştigal belgesi aslı
c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise devir alana ait vekaletname
e- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

 C)

Lisans
a- Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
b- Lisans alana ait iştigal belgesi aslı
c- Marka tescil belgesi aslı d- Vekil var ise lisans alana ait vekaletname

 D)

Adres Değişikliği
a- Marka tescil belgesi aslı
b- Vekil var ise yeni adrese göre düzenlenmiş vekaletname
c- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

 E)

Unvan Değişikliği
a- Unvan değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter
tasdikli sureti
b- Marka tescil belgesi aslı
c- Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname
d- Harç ve ücret ödendi belgesi

 F)

Nevi Değişikliği
a- Nevi değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdikli
sureti
b- Marka tescil belgesi aslı
c- Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname
d- Harç ve ücret ödendi belgesi

 G)

Şirket Birleşmesi
a- Birleşmeyi gösterir belge aslı ya da tasdikli sureti
b- İştigal belgesi
c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise vekaletname
e- Harç ve ücret ödendi belgesi

 H)

Veraset ile İntikal
a- Mahkeme kararı
b- Marka tescil belgesi
c- Vekil var ise mirasçılara ait vekaletname (noter tasdikli)
d- İştigal belgesi
e- Harç ve ücret ödendi belgesi

 I)

İptal
a- Vekil var ise vekaletname (Noter tasdikli asıl)
b- Harç ve ücret ödendi belgesi

 J)

Tescil Belgesi Sureti
a- Vekil var ise vekaletname
b- Harç ve ücret ödendi belgesi

« Geri / Back