ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi » Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları
« Geri / Back

 • Uluslararası kimlik kazandırır.
 • Kuruluşların kendi bünyelerine uygun bir sistem kurarak bunun her zaman gelişim ve değişimine olanak verir.
 • Kamu ihalelerinde yeterlilik sağlar.
 • Maliyetler azalır, kar, verimlilik ve rekabet gücü artar.
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlar.
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyon (altyapı) oluşturulur.
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesini sağlar.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olur.
 • Pazardaki şartlara daha hızlı ve esnek tepki vererek cironun ve pazarın artılmasını sağlar
 • Müşteri tatminini gerçekleştirmek için kuruluşun kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanımını sağlar.
 • Çalışanlar,kuruluşun amaç ve hedeflerini anlayacaklar ve motive olacaklardır.
 • Kuruluş içerisinde motive olmuş destekçi ve katılımcı insanlar oluşmasını sağlar
 • Kuruluş hedeflerinin daha ileriye götürülmesinde yaratıcılık özelliği sağlar.
 • İnsanlar sürekli iyileşmeye katkı sağlar ve kuruluşa değer verir.
 • Her seviyedeki insanlar kuruluşların birer değeridir ve tam olarak katılımları ile
 • Kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için kullanabilir.
 • Kaynakların etkili kullanımı sonucu maliyetler düşer ve döngü zamanları azalır.
 • Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.
 • Birbirleri ile ilişkili proseslerin sistem olarak belirlenmesi,anlaşılması ve yönetilmesi
 • Kuruluşları  ve etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik getirir.
 • Kuruluşun kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ile performans avantajı sağlar.
 • Pazar ve müşteri ihtiyaç ve beklenti değişikliklerine esnek ve hızlı ortak tepki verebilme yeteneğini sağlar. 
« Geri / Back