ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi » Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Yapılacak Uygulamalar
« Geri / Back

 • Yönetim Temsilcisinin atanması,
 • İşyerinin incelenerek mevcut durumun analiz edilmesi ve uygulama planının oluşturulması,
 • Kalite Politikasının belirlenmesi,
 • Organizasyon Şemasının oluşturulması,
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ön bilgilendirme eğitiminin verilmesi,
 • Görev tanımlarının oluşturması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • Tüm personele Kalite ve Kalite Yönetim Sistemi Eğitiminin verilmesi,
 • Proseslerin tanımlanması ve tanımlanan proseslere yönelik dokümantasyonun oluşturulması,
 • Hazırlanan dokümantasyonunun ilgili birimlere dağıtılarak uygulamasının anlatılması,
 • Yönetimden en az iki kişiye İç Tetkik Eğitimi verilmesi,
 • İşyerinin kalite Yönetim Sistemi Uygulamasının takip edilmesi,
 • İşyeri üst yönetiminden yetiştirilen İç Tetkikçilerle iç tetkik uygulamasının gerçekleştirilmesi,
 • Proses ve personel performansının değerlendirilmesi,
 • Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının yapılarak Kalite Yönetim Sisteminin performansının değerlendirilmesi,
 • Belgelendirme Kuruluşuna müracaat,
 • Gerçekleştirilen başarılı denetimden sonra belgenin alınması.
« Geri / Back