AB Hibe Destekleri » İşletmeler AB hibelerinden nasıl yararlanabilir?
« Geri / Back

Türkiye’de özel sektörde faaliyet gösteren firmaların AB fon olanaklarından doğrudan yararlanması mümkün değildir. Ancak, bazı çerçeve programlar bünyesinde açılan mikro proje ihaleleri KOBİ’lerin katılımına açıktır. Halihazırda, bu programlar arasında uygulaması devam eden başlıca program, AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programı, yararlanan kurum ise Devlet Planlama Teşkilatı’dır. DPT tarafından açılan ihale teklif çağrılarına KOBİ’ler de bölgesel kalkınmaya destek amaçlı olması koşuluyla teklif verebilirler. Programlar, 2002 yılında kalkınmada öncelikli bölgeler olarak listelenen illerde başlatılmıştır. Proje teklif çağrıları DPT’nin internet sayfasından (http://www.dpt.gov.tr/bgyu/abbp/abbp.html) takip edilebilir.

Programın hususi amacı, 

1. Yerel kalkınma girişimleri için bir hibe programı,

2. KOBİ'lere yönelik bir hibe programı,

3. Küçük ölçekli altyapı hibe programı oluşturmak ve projenin uygulanmasını destekleyecek teknik yardım sağlamaktır.

Yararlanan Kuruluşlar: Girişimler, STK’lar, özel kurumlar, kamu kurumları, KOBİ’ler, üniversiteler

 

Bu bölgelere dahil ve proje kapsamında olan iller; TRA2(Ağrı,Ardahan,Iğdır,Kars) , TR52(Karaman,Konya) , TR72(Kayseri,Sivas,Yozgat) , TRB1(Tunceli)

« Geri / Back