ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi » ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci (Yol Haritası)
« Geri / Back

 • Ekip Oluşumu
 • TS EN ISO 9001:2008 Standardının Temini
 • Yönetimin Bilgilendirilmesi
 • Ekibin Eğitimleri

Sistemin kurulması ve işletimini takiben diğer eğitimlerin (Müşteri  Memnuniyeti, Performans Değerlendirme, Zaman Yönetimi, Kurum Kültürü, Liderlik, Kıyaslama (Benchmarking) Eğitimi, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, Toplam Kalite Yönetimi, Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) Eğitimi, İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi vb.) firma çalışanları tarafından alınması sürecin etkinliği ve sürekliliği açısından önem arz etmektedir.

 

 • Planlama Yapılması
 • İlgili Tarafların Görüşleri
 • İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı
 • Politika/Hedef KYS Programları
 • Dokümanların Hazırlanması
 • Çalışanların Bilgilendirilmesi
 • Uygulama Kontrol İletişim
 • İç Tetkiklerin Yapılması, DÖF’ lerin Uygulanması
 • Veri Analizi
 • Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası
 • www.tse.org.tr Adresinden Müracaat Dokümanlarının Temin Edilmesi ve
 • Türk Standardları Enstitüsü’ne Başvuru
 • Ön Tetkik (Talep Edildiğinde)
 • Gözden Geçirme ve Revizyonlar
 • Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri
 • Belgelendirme Aşaması
« Geri / Back