ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Standardı ISO(International Standart Organisation)tarafından Eylül 2005'te yayınlanmış uluslarası bir standarttır.AB'ye uyum çalışmalrında,gıda zincirindeki tüm kuruluşların,gıda güvenliği yönetim sistemini kurmuş olmaları ve tüm gıda firmalarının ön koşul programını uygulamaya almaları gerekmektedir.Bu kapsamda ISO 22000 bütün dünyada kabul görecek bir standarttır.

HACCP standartları genel olarak gıda üreticileri tarafından kullanılmaktadır.

ISO 22000 gıda üreticileri yanında, 

  • Hammadde tedarikçileri
  • Hayvan yemi üreticileri
  • Gıda nakliyeci firmaları
  • Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri
  • Gıda depoları
  • Gıda makineleri üreticileri
  • Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri tarafından da belgelendirme amaçlı kullanılabilecektir.