ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi; bir kuruluşun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı en aza indirgeyerek, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılmasını amaçlayan bir standarttır. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile; Atıkların sistemli bir şekilde azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır. Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır. Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde kurulabilmektedir.