ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi » ISO 14001 sadece Avrupa Birliğinde mi yoksa bütün dünyada pazarlarında mı aranmaktadır?
« Geri / Back

Aşırı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme sonucu olan çevre kirliliği tüm dünyanın sorunu haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak artan nüfusa iş yaratma, besin sağlama ve ülkelerin kalkınma talepleri de dikkate alındığında, ekonomiden toplum bilimlerine dek pek çok noktada hayatımızı etkileyen çevre sorunları için, tüm dünya devletlerini yeni çözümlere itmiştir. Özellikle “sıfır atık” üreterek “etkisiz” bir üretim modeli oluşturmanın imkansızlığı karşısında, çevrenin daha az kirletilerek üretim yapılmasına olanak sağlayan yöntemlerin araştırılması zorunlu olmuştur. Bütün bunlar ISO 14001 Belgesi' nin önem kazandığını ve dünya pazarlarında arandığını ortaya koymaktadır.

« Geri / Back