ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi » ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin İşletmelere Sağladığı Faydalar Nelerdir?
« Geri / Back

 • Organizasyon ile ilgili çevre yön, etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü,
 • Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum,
 • Kuruluşun gelecekteki çevre sorumluluklarına yaklaşımına rehber olacak temel prensiplerin tanımlanması,
 • Fayda ve maliyetin dengelenmesi göz önünde bulundurularak kısa, orta ve uzun vadeli çevre başarı hedeflerinin belirlenmesi,
 • Hedeflerin başarısı için kaynakların ve kullanım sorumluluklarının belirlenmesi,
 • Tüm çalışanların kuruluşun çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltıcı yada ortadan kaldırıcı yönde davranmasını güvence altına almak için görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve dokümante edilmesi,
 • Organizasyonda tüm bunların bildirilmesi ve çalışanların sorumluluklarını etkin olarak yerine getirmesi için eğitimi,
 • Başarı derecesinin daha önceden belirlenmiş standart ve hedeflere göre ölçümü, gerekliyse geliştirilmesi,
 • Tüketicinin çevre için beklentilerine cevap verir,
 • İşletmenin halkla ilişkilerini olumlu yönde geliştirir,
 • Uluslar arası yeni standartlar uygulayarak sahasında lider olur,
 • İmajını ve pazar payını artırır,
 • Taşeronların belgelendirme kriterlerine cevap verir,
 • Verimli atık bertaraf olur ve kirliliği önleme kabiliyeti artar,
 • Daha kolay yer seçimi ve izni alır,
 • Teknoloji gelişmesi ve aktarımı yapabilir,
 • Gelişmiş endüstri hükümet ilişkileri olur,
 • Gelişmiş çevre performansı ve korunmuş doğal bir çevre ortaya çıkar.
« Geri / Back