Garanti Belgesi » Garanti Belgesi Almak için Gerekli Belgeler
« Geri / Back

  • Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,
  • Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
  • İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan), İthal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge (menşei şahadetnâmesi, Tip Onay Belgesi v.b.),
  • İthal edilen Elektrik Sayaçları için menşeini gösterir belge ( menşei şahadetnâmesi v.b.),
« Geri / Back