AB Hibe Destekleri » Finanse edilen projelerin uygulanması ve izlenmesi nasıl yapılıyor?
« Geri / Back

Mali İşbirliği Komitesince belirlenen projelerden oluşan programlama paketi Ulusal Mali Yardım Koordinatörü tarafından Avrupa Komisyonuna iletiliyor. Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan proje paketinde yer alan projelerin, Türk tarafı ile AB tarafı arasında imzalanan Finansman Zaptını müteakiben en geç 2 yıl içerisinde ihalelerinin yapılması ve en geç 3 yıl içerisinde ödemelerinin gerçekleşmesi gerekiyor.  Türkiye’ye sağlanan AB fonlarının yönetimi ve bu mali kaynağın mali işbirliği kapsamında seçilen projelere yönlendirilmesi, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanının sorumluluğu altındadır. Fonlar, Hazine Müsteşarlığı içerisinde merkezi bir birim olarak kurulan Ulusal Fona aktarılmaktadır.

Mali İşbirliği çerçevesinde yürütülen projeler  Türkiye ve AB yetkililerinden oluşan Ortak İzleme Komitesi tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Söz konusu Komite yılda en az bir kere toplanmaktadır. Ortak İzleme Komitesi altında oluşturulan ve proje sahibi kuruluşların da yer aldığı Sektörel Alt İzleme Komitelerinde ise, projeler periyodik olarak izlenmektedir. Ayrıca, bağımsız bir Ara Değerlendirme Ekibi tarafından, yürütülen projelere ilişkin izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmaktadır. Görüldüğü gibi, AB mali yardımları ile finanse edilen projeler çok ciddi bir izleme sürecine tabi tutulmaktadır

« Geri / Back